آقای دکتر علی اصغر زکوی

دکتر علی اصغر زکوی دانشیار فلسفه  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آقای دکتر علی اصغر زکوی

Dr. Ali Asghar Zakavi

دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر زکوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه الهیات قرآنی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مبانی انسان شناختی سلامت معنوی در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 4، شماره: 12
2 جایگاه قرآن از منظر مولای متقیان، علی (ع)؛ بایسته ها و نبایسته ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 3، شماره: 8
3 کارکردهای روان شناختی ایمان بر اساس قرآن و حدیث با تاکید بر آثار استاد مطهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 2، شماره: 3
4 معیارهای انسانیت در قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خانواده و مسیولیت فراموش شده، بر پایه آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
2 مروری بر حقوق فرزند بر والدین بر پایه رساله حقوق امام سجاد (ع) (دریافت مقاله) همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده