آقای دکتر رحمت اله صلواتی

دکتر رحمت اله صلواتی

آقای دکتر رحمت اله صلواتی

Dr. Rahmatolah Salavati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحمت اله صلواتی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحمت اله صلواتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت موسسه آموزشی پژوهشی هزاره سوم، قم مرداد 1394