خانم دکتر فریبا اسفندیاری درآباد

دکتر فریبا اسفندیاری درآباد

خانم دکتر فریبا اسفندیاری درآباد

Dr. Fariba Esfandiari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
2 پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از تیوری بیزین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ایمنی جادهای با رویکرد مخاطرات محیطی در محور ارتباطی خلخال - پونل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
2 ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مطالعه موردی: شهرستان نیر با استفاده از مدل پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
3 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی خطر زلزله با استفاده از روش WLC در محیط GIS مطالعه موردی؛ (شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
5 ارزیابی قابلیت زمین برای گردشگری فصلی بر پایه مقایسه شاخص اقلیمی (TCI) و روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
7 ارزیابی مدل های روش توابع شعاعی (RBF) در تخمین مکانی آبهای زیرزمینی دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 ارزیابی و پهنه بندی خطر حرکات دامنه ای در مسیر ارتباطی شیراز- عسلویه به منظورمدیریت قبل از بحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
9 ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع سیل با استفاده از مدل ترکیبی منطق فازی AHP منطقه مورد مطالعه در حوضه رودخانه قرناوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
10 ارزیابی وقوع حرکات توده ای در دامنههای ناپایدار مطزف بر مسیر ارتباطی پاوه نودشه با استفاده از – GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
11 اعتبارسنجی سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (ANFIS) در برآورد فرسایش و رسوب (مطالعه موردی: حوضه نوران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
12 امکان سنجی توسعه پایدار ژئوتوریسم شهرستان دورود (مطالعه موردی دریاچه گهر ) با مدل ارزش افزوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 اهمیت و ضرورت پدافند غیر عامل و تحلیل کاربرد آن در شهرها (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل
14 بررسی ابعاد زمینشناسی و چینه شناسی حوضه ی آبخیز بروجن درارتباط با توسعهی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
15 بررسی پتانسیل های اکوتوریسم در شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
16 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی دشت تبریز با استفاده از نمودارهای سری زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
17 بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ی زریوار با استفاده از تکنیک سنجش از دور، GIS و شواهد رسوب شناسی بین سال های 2003-2011 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
18 بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ی آبخیز دره سیر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 بررسی قابلیت فرسایش خندقی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه سد گلستان- رودخانه قرناوه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
20 بررسی لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی در محدوده شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
21 بررسی نحوه ی تکامل وتغییر الگوهای پیچانرودی رودخانه ی مارون وعوامل موثربرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
22 بررسی و تجزیه و تحلیل سیلاب در حوضه آبریز رودخانه خیاوچای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
23 پایش و تهیه نقشه اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
24 پایش و تهیه نقشه پوشش اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
25 پهنه بندی اقلیم توریسم شمال ایران با استفاده ازشاخص TCI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
26 پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر مشگین شهر - موئیل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)در محیطGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
27 پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مشرف بر شهر پاوه به روش آنبالاگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
28 پهنه بندی خطر وقوع لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی:حوضه آبریز نوران چای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
29 پهنه بندی عوامل موثردروقوع حرکات توده ای با استفاده از مدل ahp مطالعه موردی مشگین شهر - موئیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
30 پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی رودخانه آغلاغان چای با استفاده از مدل هیبریدی -AHP CN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 پهنهبندی خطرزمین لغزش با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: مسیرمشکین شهر - موئیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
32 پهنهبندی فصلی سطح آب زیرزمینی دشت بروجن با روش وزندهی فاصله معکوس ( IDW) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
33 تحلیل آماری سینوپتیکی توفانهای گردوغبار درشهرستان سنندج (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
34 تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در شهرستان گرمی با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری MCE ، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
35 تحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
36 تحلیل مخاطرات محیطی مشکین شهر ومدیریت آن بااستفاده GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
37 شواهد ژئومورفولوژیکی بررسی نشانه های آب بر روی سیاره ی مریخ دلیلی بر حیاتی بودن آب در منظومه ی شمسی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
38 شواهد ژیومرفولوژی گسل دورود – نهاوند بر اساس شاخص های تکتونیکی (مطالعه موردی: شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
39 کاربرد روش کریجینگ برای بررسی تغییرات آب زیرزمینی درمحدودهای ازدشت تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
40 مدل سازی دماهای حداقل شهرستان سقز با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
41 مدلسازی پیشبینی سرماهای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MLP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
42 مطالعه هیدروکلیماتولوژی حوضه آبریز آلازارچای و بررسی عوامل سیل خیزی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
43 مقایسه تغییرات دریاچهی زریوار و دریاچهی آرال با استفاده از تکنیک سنجش از دور، فاجعهی زیست محیطی دریاچه آرال، اهمیت دریاچهی زریوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان