آقای دکتر اکبر عالم تبریز

دکتر اکبر عالم تبریز هیأت علمی دانشگاه بهشتی

آقای دکتر اکبر عالم تبریز

Dr. Akbar Alamtabriz

هیأت علمی دانشگاه بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر عالم تبریز در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت موسسه اطلاع رسانی نارکیش، تهران دی 1394