آقای دکتر ناصر مدیرشهلا

دکتر ناصر مدیرشهلا

آقای دکتر ناصر مدیرشهلا

Dr. Naser Modirshhla

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر مدیرشهلا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز آبان 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انرژی الکتریکی مورد نیازدرفرایند احیاء CrVI توسط ZnO تثبیت شده برروی بسترشیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
2 افزایش فعالیت فتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2 توسط دوپینگ نقره به روش احیای شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
3 بررسی امکان سنتز نانو کاتالیزورهای ترکیبی ZnO/SnO2 به روش هم رسوبی و بررسی فعالیت فوتو کاتالیزوری این ذرات (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
4 بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی در حذف یک آلاینده مدل از صنعت نساجی توسط فرایند فتواکسایش در یک فتوراکتور چرخشی مرکب از یک راکتور CSTR و یک فتوراکتور PFR (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
5 بررسی جذب سطحی بنفش بازی 2 از محلول های آبی بر روی خار گنگر: مطالعه پارامترهای عملیاتی و ترمودینامیکی وایزوترم های جذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
6 بررسی جذب سطحی بنفش بازی 2 ازمحلولهای آبی برروی خارگنگر مطالعه پارامترهای عملیاتی و ترمودینامیکی وایزوترمهای جذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
7 بررسی حذف رنگ بنفش بازی 2توسط جاذب خاک اره کربنیزه ازمحلولهای آبی درحضوراکسیژن: مطالعه پارامترهای عملیاتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
8 بررسی کارایی لایه های نازک از نانوذرات تیتانیم دی اکسید تثبیت شده برروی گلوله های شیشه ای در یک راکتور با بستر پرشده در حذف یک الاینده ی مدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
9 بررسی کارایی نانوذرات تیتانیم دی اکسید تثبیت شده برروی صفحات شیشه ای درحذف کلرامفنیکل بعنوان یک الاینده مدل از ترکیبات دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
10 تهیه نانوکامپوزیت Pt/TiO2 به روش احیای نوری و شناسایی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
11 دوپینگ نانوذرات تیتانیم دی اکسید توسط نقره به روش تلقیح مایع و بررسی کارایی آن در حذف پنی سیلین از محیطهای آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
12 سنتز نانوذرات اکسید نیکل به روش ترسیب شیمیایی و بررسی کارایی این نانوذرات به عنوان یکنانوجاذب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
13 سنتز نانوذرات اکسید نیکل درحضور سورفکتانت CTAB و بررسی کارایی جذب سطحی آن در حذف یک الاینده مدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
14 سنتز نانوذرات Mg/ZnO-SnO2 و بررسی فعالیت فتوکاتالیزوری این ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
15 سنتز نانوذرات ترکیبی TiO2/SiO2 به روشهای مختلف و مقایسه فعالیت فوتوکاتالیستی درحذف یک آلاینده مدل (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
16 مدلسازی تاثیر غلظت بحرانی آب اکسیژنه در تخریب فتواکسیداسیون یک رنگ مونو آزو از صنعت نساجی (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
17 مدلسازی سینتیکی تخریب و رنگزدائی فتوکاتالیستی یک رنگ منوآزو از صنعت نساجی در فرآیند UV/TiO 2 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران