آقای دکتر محمدباقر گرجی

دکتر محمدباقر گرجی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن  مدیران و حسابداران گلستان

آقای دکتر محمدباقر گرجی

Dr. Mohammadbagher Gorji

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن مدیران و حسابداران گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدباقر گرجی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری سازمان ملی استاندارد استان گلستان، استان گلستان تیر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر کارآیی معلمان ابتدایی استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
2 بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی وجذب مشتری دربانک رفاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 بررسی رابطه بین ارزش نام تجاری و وفاداری مشتری در محصولات لبنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
4 بررسی رابطه بین تبلیغات و ارزش نام تجاری در محصولات لبنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 بررسی رابطه بین تبلیغات و وفاداری مشتری در محصولات لبنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
6 بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
7 بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با فرسودگی شغلی در مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
8 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با کارآفرینی سازمانی در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان (به طور موردی بیمارستان حکیم جرجانی گرگان و خاتم الانبیاء شهرستان گنبد کاووس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
9 بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و سرمایه اجتماعی در جمعیت هلال احمر استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
10 بررسی رابطه بین حمایت مدیریت عالی با بهبود مستمر در شرکت های لبنیشهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
12 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تعارض سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل امورمالیاتی استان مازندران)،مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
13 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
14 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
15 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات در صنعت بیمه های خصوصی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
16 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمان در آموزش و پرورش استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
17 بررسی رابطه بین عملکرد کارکنان با بهبود مستمر در شرکت های لبنیشهرستان گنبد کاووس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و کیفیت خدمات در بانک رفاه استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
19 بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت خدمات در بانک ملی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 بررسی رابطه بین مدیریت تنوع وتعهدسازمانی باتوجه به نقش واسطهای ادراک کارکنان ازعدالت سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
22 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان . (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
23 بررسی رابطه بین هوش سازمانی با وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
24 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
25 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان در شرکت های لبنیشهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با مشارکت کارکنان در شرکت های لبنیشهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
27 بررسی رابطه عملکرد مدیریت تقاضا با توانمندی زنجیره تامین در کسب و کارهای صنعتی کوچک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
28 بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و عملکرد سازمانی در پست استان گلستان با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
29 بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مندی مشتریان در بانک ملت استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
30 بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با وفاداری مشتریان در بانک ملت استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
31 بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی و وفاداری مشتری در بانک ملی استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
32 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
33 بررسی عوامل مرتبط با شکل گیری کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل سه شاخگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
34 بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بر اساس مدل آچیو و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی : بانک کشاورزی استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
35 بررسی نقش تعدیلی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی درسازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
36 بررسی نقش میانجی گری فرسودگی شغلی بر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهبود عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
37 قدرت ، سیاست ، رفتار سیاسی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد کارکناننگاهی به تحقیقات و پژوهش های انجام شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
38 مروری بر مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ