آقای دکتر حمیدرضا باغیانی

دکتر حمیدرضا باغیانی

آقای دکتر حمیدرضا باغیانی

Dr. Hamidreza Baghiani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا باغیانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران دانشگاه یزد، یزد آبان 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل فرآیند زمین لغزش در منطقه فرحزاد تهران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
2 پیامدهای گسترش اکوتوریسم و عملکرد مدیریت روستایی در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 خوشه های صنعتی روستایی راهبردی برای توسعه اقتصاد روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
4 گردشگری روستایی چارچوبی برای دستیابی به معشیت پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
5 مفهوم شناسی گردشگری سلامت و پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست