آقای مهندس ابوالقاسم مظفری

مهندس ابوالقاسم مظفری

آقای مهندس ابوالقاسم مظفری

Abolghasem Mozafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس ابوالقاسم مظفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران، تهران آبان 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تحلیلی و تطبیقی ملاحظات برنامهریزی، حقوقی و مالکیتی در فرآیند احداث فضاهای زیرزمینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر انفجار درونی بر روی جابجایی تونل های دوقلو با اشکال متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
2 بررسی نقش مدیریت در اجرای سازه‌های زیرزمینی با نگرشی بر تونل امامزاده هاشم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
3 بررسی و بهینه‌سازی روش احداث پرتال تونلها (مطالعه موردی تونل‌های نظامی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
4 چالشهای زمین شناسی مهندسی برای تونلهای سنگی در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
5 طراحی نحوه استخراج معدن سنگریزه سد گتوند (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادی رو شهای حفاری پایلوت شفت ها (مطالعه موردی شفتهای طرح آبرسان سد و نیروگاه گتوند علیا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران