آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

دکتر غلامرضا مصطفایی استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

Dr. Gholamreza Mostafaee

استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا مصطفایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجرایینشریه بین المللی علوم بهداشت
هیات تحریریهنشریه بین المللی علوم بهداشت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی برحذف فلزات سنگین از شیرابه زباله شهری محل دفن کهریزک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
2 بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی برحذف فلزات سنگین از شیرابه زباله شهری محل دفن کهریزک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
3 بررسی اثر مواد منعقد کننده بر بهبود کیفیت پساب خروجی برکه های تثبیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت مصارف آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی ارتباط بین پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی پساب بازیافتی تصفیه خانه فاضلاب کاشان و کاربرد آن در استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
5 بررسی تجمع زیستی کادمیوم موجود در خاک در بدن کرم های خاکی گونه ایزنیا فوئتیدا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
6 بررسی گونه های قارچی درتولید کمپوست بهروش توده سطحی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
7 بررسی مواد زاید بیمارستانی در بیمارستانهای کاشان در سال 81-80 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
8 بررسی مواد قابل بازیافت در زباله های شهر کاشان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
9 بررسی میزان کارایی جلبک سبز اسپیروژیرا در حذف کروم از محلول های آبی دست ساز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
10 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته H2O2/UV و O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته O3 /H2O2/UV O3/UV درتصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
12 مقایسه دو روش اکسیداسیون پیشرفته O3/H2O2/UV O3/UV در تصفیه شیرابه زباله شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند