آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی

دکتر سید غلامرضا اسلامی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی

Dr. SeyedGholamrezs Eslami

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحول در علوم انسانی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران پنجمین همایش آموزش معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران آذر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش و تاثیر اکسپوها بر معماری از گذشته تا امروز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
2 رویکردهای بازآفرینی مراکز شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
3 سقانفار:روایت پردازی در معبد آب و ساقی از آناهیتا تا حضرت ابوالفضل در معماری بومی شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 مقایسه سیستم های ارزیاب ساختمان های سبز در جهت تعریف سیستم ارزیاب ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 نقش ویژگی های منطقه ای در روز آمد کردن معماری سنتی نمونه موردی:مطالعه ی تطبیقی مسکن نوگرا و سنتی خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری