آقای دکتر بهرام خوش نویسان

دکتر بهرام خوش نویسان

آقای دکتر بهرام خوش نویسان

Dr. Bahram Khoshnevisan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام خوش نویسان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی دانشگاه صنعتی قم، قم مهر 1394