خانم لیلا ایرانمنش

لیلا ایرانمنش

خانم لیلا ایرانمنش

Leila Iranmanesh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم لیلا ایرانمنش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمان، بصورت الکترونیکی مهر 1394