آقای دکتر علیرضا عینی فر

دکتر علیرضا عینی فر

آقای دکتر علیرضا عینی فر

Dr. Alireza Aeinifar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا عینی فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا عینی فر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران پنجمین همایش آموزش معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران آذر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رضایتمندی سکونتی پس از بهره برداری در مجموعه های مسکونی مورد پژوهی :مجتمع مسکونی گلها در تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 استفاده مجدد خلاقانه فرهنگسرای بهمن، نمونه ای از ساختارهای نوین در بناهای تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
3 پایداری اجتماعی درطراحی کالبدی فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
4 ضرورت ها و چارچوب های آموزش روش تحقیق در معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
5 کاربرد تعاملی رسانه ها در آموزش فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
6 مفهوم منظر فرهنگی و شاخصه های شناسایی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر