آقای پروفسور آ. خلیفا

پروفسور آ. خلیفا استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.

آقای پروفسور آ. خلیفا

Prof. I. Khalifa

استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور آ. خلیفا در مجلات و ژورنالها