آقای دکتر .H Min

دکتر .H Min Department of Applied Sciences, INTI, Malaysia

آقای دکتر .H Min

Dr. H. Min

Department of Applied Sciences, INTI, Malaysia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر .H Min در مجلات و ژورنالها