آقای دکتر R.D Tomaquin

دکتر R.D Tomaquin College of Arts and Sciences, Surigao Del Sur State University, Philippine.

آقای دکتر R.D Tomaquin

Dr. R.D Tomaquin

College of Arts and Sciences, Surigao Del Sur State University, Philippine.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر R.D Tomaquin در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی مطالعات علمی