آقای دکتر B. Ravi Kumar

دکتر B. Ravi Kumar Sree Vidyanikethan Engineering College, Tirupati Andra Pradesh, India.

آقای دکتر B. Ravi Kumar

Dr. B. Ravi Kumar

Sree Vidyanikethan Engineering College, Tirupati Andra Pradesh, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر B. Ravi Kumar در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی مطالعات علمی