آقای دکتر E. Edosa

دکتر E. Edosa Public Administration, University of Benin, Nigeria

آقای دکتر E. Edosa

Dr. E. Edosa

Public Administration, University of Benin, Nigeria

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر E. Edosa در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی مطالعات علمی