آقای دکتر حمید ندیمی

دکتر حمید ندیمی

آقای دکتر حمید ندیمی

Dr. Hamid Nadimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید ندیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران پنجمین همایش آموزش معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران آذر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش علوم مهندسی یا طراحی مهندسی: تاملی درباره آموزش مهندسی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
2 تاملی در کیفیت و معنی محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
3 کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت های عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4