آقای دکتر D. Kerikoria

دکتر D. Kerikoria Department of Bio Chemistry, USA

آقای دکتر D. Kerikoria

Dr. D. Kerikoria

Department of Bio Chemistry, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر D. Kerikoria در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی