آقای دکتر M. Taderera

دکتر M. Taderera Department of Human Resources, Delhi, India.

آقای دکتر M. Taderera

Dr. M. Taderera

Department of Human Resources, Delhi, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Taderera در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی