آقای دکتر P. Shukla

دکتر P. Shukla Department of Education, Uttar Pradesh, India

آقای دکتر P. Shukla

Dr. P. Shukla

Department of Education, Uttar Pradesh, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر P. Shukla در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی