آقای دکتر M. Gani

دکتر M. Gani Department of mathematics, India.

آقای دکتر M. Gani

Dr. M. Gani

Department of mathematics, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Gani در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی