آقای دکتر S. Pandya

دکتر S. Pandya Department of Education, Mumbai, India

آقای دکتر S. Pandya

Dr. S. Pandya

Department of Education, Mumbai, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S. Pandya در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی