آقای دکتر محسن فیضی

دکتر محسن فیضی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر محسن فیضی

Dr. Mohsen Faizi

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن فیضی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن فیضی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران پنجمین همایش آموزش معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران آذر 1393
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش بین المللی شهر جدید دانشگاه تربیت مدرس، تهران آبان 1395
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، تهران -پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی آذر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Trivalent Approach to the Quality of the Khoshk River Landscape in Shiraz (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 1
2 آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 11
3 آموزش معماری منظر: دانش و مهارتهای اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 44
4 ادراک شهروندان از منظر ساختمان های بلند شهری نمونه موردی هتل چمران شیراز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 3
5 Role of Environmental Simulation at the Early Stage of Design in Order to Achieve Outdoor Thermal Comfort: A Case Study of Ekbatan and Apadana Residential Complexes in Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 4
6 بافت های تاریخی، سرمایه های پایدار و آینده ی متصور بر آن ها (نمونه ی مورد مطالعه: بافت تاریخی اودلاجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی و تحلیل اثرات اقلیمی بر مسکن شهری با تاکید بر بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 8
8 پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
9 تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 3
10 تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل منظر کلان تاریخی شیراز براساس ترسیم های جهانگردان خارجی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 24
12 ترسیم نمودارها ، کمکی به فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
13 تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 4
14 شهرسازی منظر : رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 10
15 طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
16 فرایند طراحی معماری منظر ، از گذشته تا امروز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
17 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
18 منظرشهری،بررسی تطبیقی سه مفهوم در شهر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Altering Architecture: The necessity of analyzing the interventional design in order to reach the continuity of life in existing buildings (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
2 آگاهی از دانش سنتی در جهت ارتقاء حس مکان و تداوم سکونت در بافت های تاریخی رو به زوال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 احیای اراضی بازیافتی، رهیافتی به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
4 اختلاط عملکردی و افزایش تعاملات اجتماعی، راهکاری برای نیل به پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
5 ارتقاء پیوند منظر و معماری با رویکرد تکتونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 ارزیابی کاربرد مباحث پایداری زیست محیطی در گسترش آموزش معماری پایدار کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
7 انواع دیوارهای سبز و ویژگی های هریک از آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
8 بررسی تاثیر انواع سامانه های ایستا برای افزایش آسایش درشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
9 بررسی تاثیر میزان سطح پنجره بر انرژی مصرفی سرمایشی وگرمایشی ساختمان در اقلیم شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
10 بررسی تاثیر نما در بهینه سازی انرژی و چرایی لزوم توجه به ارتقا برچسب انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی تطبیقی روش های ذخیره سازی غیر فعال انرژی خورشیدی در ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
12 بررسی خودرومحوری در میزان امنیت اجتماعی بافت های مسکونی نمونه موردی: خیابان های مسکونی شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
13 بررسی راهکارهای استفاده از نور روز و روشنایی غیرفعال در کتابخانه های پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
14 بررسی راهکارهای بهبود بهرهوری روشنایی نورگیر در بافتهای متراکم و ساختمانهای پلان عمیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
15 بررسی روند نحوه مواجهه با اراضی بازیافتی: لایه های جمع آوری اطلاعات، وارسی و پاکسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
16 بررسی مولفه های اجتماعی کیفیت زندگی در محله ده ونک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
17 بررسی میزان امنیت در فضاها و مکان های انعطاف پذیر بر اساس ادبیات فمنیستی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
18 بررسی نقش جهات قرارگیری پنجره و انرژی تابشی خورشید بر بار حرارتی ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
19 بررسی و شبیه سازی اصول طراحی ایستا در اقلیم گرم و خشک (شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
20 بررسی و شبیه سازی اصول طراحی ایستا در اقلیم گرم و خشک شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
21 بهسازی عملکرد حرارتی ساختمان ها بوسیله بکارگیی بام های سبز گسترده و فشرده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
22 پایداری اجتماعی در مسکه گروه کم درآمد شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
23 پتانسیل های ارگونومی در طراحی ماشین های کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
24 پیشرفت های نو در معماری فضا های کتابخانه ای در جهان با رویکردی به طراحی نماهای بیرونی کتابخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
25 تاثیر فضاهای انعطاف پذیر در زیباسازی و خدمات رسانی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
26 تأثیر نشانهها در روند شکلگیری فرم معماری با رویکرد زمینهگرایی نمونه موردی: دو اثر برجسته معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
27 تجزیه و تحلیل معیارهای آسایش شهرمشهد دربنا (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
28 تداوم هویت باغ ایرانی در منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
29 تعیین دمای آسایش بوشهر به روش ماهونی و بررسی میزان اثرگذاری انتخاب درجه آسایش برانرژی مصرفی تجهیزات مکانیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
30 تناسبات طلایی، الگویی کهن در معماری ایران نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان، عصر صفویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
31 توسعه ی گردشگری در روددرهای درکه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
32 جستاری درروش های ذخیره سازی انرژی در سامانه های فعال خورشیدی در بخش مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
33 چگونگی ارتقای جوانب اجتماعی توسعه پایدار در طراحی سکونتگاه های جمعی ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای خانه ایرانی
34 روش های ایجاد آسایش حرارتی پوسته بنا در مسکن بومی (اقلیم گرم و خشک) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
35 ساختمان های انرژی صفر، رویکردها، تعاریف و معیارها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
36 سایه افکنی،راهکاری بمنظورکاهش بارسرمایشی ساختمان در فصول گرم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضرورت بهره گیری از راهکارهای نوین در کشاورزی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
38 شیوه ای نوین درتعیین محدوده آسایش باتکیه برطراحی اکولوژیکی نمونه موردی: شهرارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
39 طبقه بندی انواع فن آوریهای پوسته های ساختمانی بر اساس کارکرد حرارتی در جهت افزایش کارایی وکاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
40 طراحی اقلیمی یا معماری همساز با اقلیم با هدف کاهش مصرف انرژی در بناهای مسکونی کشور- نمونه موردی : شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
41 فرایند طراحی اکولوژیکی، راهی بسوی بهبود طراحی نوین معمار پایدار در کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
42 فلسفه زیبایی شناسی در معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
43 کاربرد استاندارد PMBOK برای ارزیابی عملکرد مدیران پروژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
44 کشاورزی شهری، گامی موثر به سوی توسعه پایدار شهر (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
45 کشتزارهای عمودی، راهکاری نوین در ارتقاء سطح کشاورزی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
46 مروری بر عوامل تاثیر گذار در نورگیری از سقف در ساختمان ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
47 معماری پایدار: بسوی پایداری اجتماعی درمعماری ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
48 مقایسه تطبیقی جهت گیری مطلوب گردآورنده های خورشیدی در ساختمان های جنوب و شمال ایران (بررسی دو شهر بوشهر و رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
49 مقایسه روش های کاهش نویز شتاب حاصل از مشاهدات GPS در ثقل سنجی هوایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
50 مقایسه ی روش های مختلف در مدل سازی منطقه ای میدان ثقل بر مبنای بسط به توابع هارمونیک محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
51 نقش آموزش معماری در کیفیت بهره گیری از منابع الهام (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
52 نقش کالبدی فضاهای سبز در ایجاد احساس امنیت در فضاهای عمومی نمونه موردی: روددره ی درکه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 هویت بخشی به محور رودخانه بالیقلو اردبیل با استفاده از بهبود سیمای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری