آقای دکتر V. Sudhkar

دکتر V. Sudhkar Department of English, Hyderabad, India.

آقای دکتر V. Sudhkar

Dr. V. Sudhkar

Department of English, Hyderabad, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر V. Sudhkar در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی