آقای دکتر G. Srivastava

دکتر G. Srivastava Department of Mathematics, Canada.

آقای دکتر G. Srivastava

Dr. G. Srivastava

Department of Mathematics, Canada.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر G. Srivastava در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی