آقای دکتر N. Verma

دکتر N. Verma Department of Economics, Haryana, India.

آقای دکتر N. Verma

Dr. N. Verma

Department of Economics, Haryana, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر N. Verma در مجلات و ژورنالها