آقای دکتر S. Vij

دکتر S. Vij Department of Management, Delhi, India.

آقای دکتر S. Vij

Dr. S. Vij

Department of Management, Delhi, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S. Vij در مجلات و ژورنالها