آقای دکتر فرهاد خام چین مقدم

دکتر فرهاد خام چین مقدم استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی

آقای دکتر فرهاد خام چین مقدم

Dr. Farhad Khamchinmoghadam

استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد خام چین مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد اسفند 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کارده مشهد با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت خضری ( DRASTIC و GODS) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 ارزیابی و مقایسه چند الگو فرا ابتکاری در تحلیل رابطه بارش- رواناب، با مطالعه موردی: حوضه بار نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
3 برآورد بارش مساحتی روزانه در حوضه آبریز دشت مشهد با روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش های مرسوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران
4 بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری (باتوجه به عوامل هیدرولوژیک، زیست محیطی، قانونی، اجتماعی واقتصادی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
5 بررسی کفایت مخازن نگهداشت رواناب برای آبیاری فضای سبز حوضه آبریز آب و برق با استفاده از نرم افزار ASSA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
6 بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط اقلیمی و اجتماعی شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
7 تحلیل الگوی توزیع زمانی بارش با روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش رگرسیون خطی چند متغیره (منطقه مورد بررسی: ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
8 تحلیل فراوانی بادهای حدی سالانه ایستگاه همدید نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
9 تخمین بارش مساحتی به روش عددی گلرکین مطالعه موردی حوضه آبریزدشت مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
10 تخمین رسوب رودخانه با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون تکه ای (مطالعه موردی: رودخانه حصار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران
11 تخمین رسوب رودخانه با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونتکه ای (مطالعه موردی: رودخانه حصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
12 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در حوضه آبریز ایران با روش الگوریتم ژنتیک ومقایسه با روش رگرسیون چندمتغیره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
13 تعیین مشخصات جریان در تقاطع T شکل کانال های باز با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران
14 مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کارده مشهد با استفاده از مدلHEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران
15 مدلسازی تاثیر حذف مئاندر بر الگوی جریان رودخانه با استفاده از نرم افزار CCHE2D (مطالعه موردی: رودخانه کارون و حذف مئاندرهای چنیبیه و کریشان 2 واقع در پایین دست شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران
16 مشکلات زیست محیطی شهرمشهد وراهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
17 مقایسه و تحلیل نتایج الگوریتم تاپسیس و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط اقلیمی و اجتماعی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی