آقای پروفسور S. Abiyeyi

پروفسور S. Abiyeyi Department of Public Administration, University of Benin, West Africa.

آقای پروفسور S. Abiyeyi

Prof. S. Abiyeyi

Department of Public Administration, University of Benin, West Africa.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور S. Abiyeyi در مجلات و ژورنالها