آقای دکتر P. Kaur

دکتر P. Kaur Department of Sociology, Punjab, India.

آقای دکتر P. Kaur

Dr. P. Kaur

Department of Sociology, Punjab, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر P. Kaur در مجلات و ژورنالها