آقای دکتر M. Ghosh

دکتر M. Ghosh Department of Engineering & Science, West Bengal, India.

آقای دکتر M. Ghosh

Dr. M. Ghosh

Department of Engineering & Science, West Bengal, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Ghosh در مجلات و ژورنالها