آقای دکتر S. Singh

دکتر S. Singh Department of Computer Applications, Tamil Nadu, India

آقای دکتر S. Singh

Dr. S. Singh

Department of Computer Applications, Tamil Nadu, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S. Singh در مجلات و ژورنالها