آقای دکتر M. Umaphathy

دکتر M. Umaphathy Department of Physics, India.

آقای دکتر M. Umaphathy

Dr. M. Umaphathy

Department of Physics, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Umaphathy در مجلات و ژورنالها