آقای دکتر B. Deb

دکتر B. Deb Department of Physics, Bangladesh

آقای دکتر B. Deb

Dr. B. Deb

Department of Physics, Bangladesh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر B. Deb در مجلات و ژورنالها