آقای دکتر A. Goutam

دکتر A. Goutam Department of Computer Science, Madhya Pradesh, India

آقای دکتر A. Goutam

Dr. A. Goutam

Department of Computer Science, Madhya Pradesh, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر A. Goutam در مجلات و ژورنالها