آقای دکتر B. Karn

دکتر B. Karn Department of IT, BIT, India.

آقای دکتر B. Karn

Dr. B. Karn

Department of IT, BIT, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر B. Karn در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی