آقای دکتر S. Aggarwal

دکتر S. Aggarwal Department of Education, Haryana, India

آقای دکتر S. Aggarwal

Dr. S. Aggarwal

Department of Education, Haryana, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S. Aggarwal در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی