آقای دکتر V. Ramamuthy

دکتر V. Ramamuthy Department of Humanities, TJPS, India

آقای دکتر V. Ramamuthy

Dr. V. Ramamuthy

Department of Humanities, TJPS, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر V. Ramamuthy در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی