آقای دکتر M. Ghose

دکتر M. Ghose Department of Environmental Sciences and Engineering, India

آقای دکتر M. Ghose

Dr. M. Ghose

Department of Environmental Sciences and Engineering, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Ghose در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی