آقای دکتر J. Windarti

دکتر J. Windarti Department of Social Sciences, Indonesia

آقای دکتر J. Windarti

Dr. J. Windarti

Department of Social Sciences, Indonesia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر J. Windarti در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی