آقای دکتر S. Arsan

دکتر S. Arsan Department of Social Sciences, India.

آقای دکتر S. Arsan

Dr. S. Arsan

Department of Social Sciences, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر S. Arsan در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی