آقای دکتر M. Karmorma

دکتر M. Karmorma Department of Engineering and Management, India

آقای دکتر M. Karmorma

Dr. M. Karmorma

Department of Engineering and Management, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر M. Karmorma در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی