آقای دکتر E. Bhambi

دکتر E. Bhambi Department of Information Technology, Delhi, India

آقای دکتر E. Bhambi

Dr. E. Bhambi

Department of Information Technology, Delhi, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر E. Bhambi در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی