آقای دکتر J. N Mandal

دکتر J. N Mandal Indian Institute of Technology, Mumbai, India

آقای دکتر J. N Mandal

Dr. J. N Mandal

Indian Institute of Technology, Mumbai, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر J. N Mandal در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل