آقای دکتر Derya Derya

دکتر Derya Derya Istanbul Technical University, Turkey

آقای دکتر Derya Derya

Dr. Derya Maktav

Istanbul Technical University, Turkey

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Derya Derya در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل