آقای مهندس سید هادی هاشمی رفسنجانی

مهندس سید هادی هاشمی رفسنجانی

آقای مهندس سید هادی هاشمی رفسنجانی

Seyed Hadi Hashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید هادی هاشمی رفسنجانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیفصلنامه تخصصی رشد فناوری