آقای دکتر سعید علیائی

دکتر سعید علیائی معاون پژوهش و فناوری -رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آقای دکتر سعید علیائی

Dr. Saeed Olyaee

معاون پژوهش و فناوری -رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید علیائی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش نظری و تجربی جداسازی خطاهای غیرخطی در سامانه هایاندازه گیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
2 Modeling of measurement error in refractive index determination of fuel cell using neural network and genetic algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 طراحی و شبیه سازی حسگر نانوجابه جایی بر اساس ساختار بلور فوتونی دو بعدی با ساختار مثلثی برای تغییرات جابه جایی تا 20 نانومتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
4 طراحی و مدل سازی حسگر زیستی مبتنی بر نانو تشدیدگر کریستال فوتونی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
5 طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی بخش های الکترونیک تداخل سنج سوپرهتروداین (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid Genetic Algorithm-Neural Network for Modeling of Periodic Nonlinearity in Three-Longitudinal-Mode Laser Heterodyne Interferometer (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A Novel Multi-Channel Photonic Crystal Waveguide Biosensor (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 Analysis Terminologies used in Field of E-Learning with their Persian Translation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
4 Comparison of Hybrid DCO-OFDM-PWM and DCOOFDM-PPM Schemes in Cellular Channel (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
5 Low crosstalk and low insertion loss 43-channel AWG Demultiplexer (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا
6 تعیین ضریب شکست غشای پیل سوختی با تداخل سنج سوپرهتروداین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
7 حذف مسیرسیگنال مرجع درسامانه نانومترولوژی سوپرهتروداین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
8 حسگرنانوجابجایی براساس ساختارکریستال فوتونی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
9 خطای غیر خطی ناشی از صفحات زبع طول موج در اندازه گیری نانو جابجایی های خطی در یک اندکدر لیزری با تحلیل ماتریس جونز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
10 شبیه سازی تفکیک کور منابع در آشکار ساز نوری تعیین موقیعت چهار ربعی با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
11 طراحی سیستم کنترلی فازی لیزر 2CO برای کاربردهای چشم پزشکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
12 طراحی مخلوط کننده متعادل دوگانه CMOS برای سامانه تداخلسنج لیزری سوپرهتروداین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
13 طراحی یک بیوحسگر جدید مبتنی بر موجبر و تشدیدگر کریستال فوتونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
14 مدل سازی دوسامانه نانومترولوژی برمبنای روش فرکانس - مسیر (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو