آقای دکتر بیژن اقتصاد

دکتر بیژن اقتصاد

آقای دکتر بیژن اقتصاد

Dr. Bijan Eghtesad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بیژن اقتصاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی جراحی